Wellcome to My Blog

 Nguồn Ragezone : Link topic 
IP Máy ảo : 192.168.1.200
Hướng dẫn chạy server 
1.Bật máy ảo chạy lần lượt từ 1 - 5 ( chạy từng cái rồi đợi nó load . Cái 5.AIServer cuối cùng nhấn Connect để bật)
2.Client chạy rungame.bat để vào game
Account có sẵn : big pass 1234 và big2 pass 1234
Server : Google Drive hoặc Fshare.vn hoặc Safeshared.com
Pass giải nén : tuan565
Client : Fshare.vn hoặc Safeshared.com hoặc Google Drive
Pass giải nén : tuan565.blogspot.com

Post a Comment Blogger

 
Top