Wellcome to My Blog

 

Bài viết ngẫu nhiên nhiều màu sắc có số đếm cho blogspot
Thuật này sẽ hướng dẫn bạn tạo một tiện ích bài viết ngẫu nhiên cho nhãn hoặc tất cả bài viết mới trên blog. Điểm đặc biệt của tiện ích này là mỗi một bài khác nhau thì màu nền cũng khác nhau (mình sử dụng 7 màu) tất nhiên bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cảm thấy thích, và một điều nữa là có đánh số bài viết theo cấp bậc khác nhau.

Bạn có thể xem hình ảnh minh họa bên cạnh hoặc xem trực tiếp trên blog demo ở bên dưới:.

Đọc thêm»

Post a Comment Blogger

 
Top