Wellcome to My Blog

 

Notepad++ 6.5.3 là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad++ 6.5.3 chỉ chạy trong môi trường MS Windows.


Notepad++ 6.5.3
Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ, Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32 API và STL đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước chương trình nhỏ hơn.

Để gõ được tiếng việt có dấu, các bạn vào menu Encoding -> Encode in UTF-8

Đối với các bạn viết code, mình khuyên nên Encoding -> Encode in UTF-8 with out BOM

Những sửa đổi trong phiên bản 6.5.3

  1. Make advanced scrolling optional so it can be disabled in case of touchpad scrolling problem.
  2. Enhance sort lines feature: if several lines are selected, only the selected lines are sorted.
  3. Add hex value column in Ascii Insert Panel.
  4. Enhance performance: prevent switched-in document from being parsed by function list and by document map while these 2 panels are hidden.
  5. Fix the bug that modified tab interface colour settings cannot be saved in stylers configurator.
  6. Fix text crazy flickering while resizing the frame on a specific position.
  7. Fix the context menu not shown for the all other users (accounts) in the same PC.
Download Notepad++ 6.5.3 Full

Các bạn chọn down bằng 1 trong các link sau:
Link Tenlua.vn => http://tenlua.vn/sinhvienit-net-npp-...0b37ef2be50d6f
Link File.SvIT=> http://file.sinhvienit.net/abb40df8
Link Fshare.vn=> http://www.fshare.vn/file/TMF1AN0XQT
Link Mega.co.nz => https://mega.co.nz/#!tJsnTQgL!bVqozx...-NN5CJhVeogNTk

Topic cập nhật phiên bản Notepad++ mới nhất tại đây => http://sinhvienit.net/forum/download...13.248446.html

Post a Comment Blogger

 
Top