Wellcome to My Blog

 

Hiện nay Youtube có thể được xem là kho Video clip "khổng lồ" được nhiều người chia sẻ từ phim ảnh, ca nhạc, hài kịch....đến những Video clip nhiều đề tài nhiều thể loại..
Để minh hoạ cho bài viết của mình, nhiều Blogger đã dùng mã nhúng của Youtube chèn vào bài viết ở blog của mình. Nếu bạn đã nhàm chán khung trình chiếu của Youtube, bạn có thể áp dụng 10 mẫu khung được dunghennessy chia sẻ dưới đây.
Dưới hình đại diện của mỗi mẫu là nút Xem thử, bạn bấm vào để xem trước khung mẫu, nếu thích bạn copy đoạn code phía dưới để chèn vào Blog, bạn có thể thay đổi chiều rộng (Width) hoặc chiều cao (Height) theo ý muốn, tiếp đó chỉ cần lấy ID của đoạn Youtube mà bạn muốn chèn (xem thêm cách lấy ID của Youtube được trình bày cuối bài) là xong.


Xem mẫu 1

<object data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/458_dDJ.swf" height="564" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/458_dDJ.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=Your text&&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 2

<object type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video2.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video2.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 3

<object type="application/x-shockwave-flash" height="450" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video3.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video3.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 4

<object type="application/x-shockwave-flash" height="318" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video4.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video4.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 5

<object type="application/x-shockwave-flash" height="410" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video5.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video5.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 6

<object type="application/x-shockwave-flash" height="405" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video6.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video6.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 7

<object type="application/x-shockwave-flash" height="442" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video7.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video7.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 8

<object type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video8.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/Video8.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 9

<object type="application/x-shockwave-flash" height="356" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/video9.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/video9.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>
Xem mẫu 10

<object type="application/x-shockwave-flash" height="374" width="100%" data="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/video10.swf"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/video10.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&in_title=dunghennessy&Video_url=http://www.youtube.com/v/ID YOUTUBE?version=2;autoplay=1;loop=1&" /></object>


Để lấy ID YOUTUBE, bạn lần lượt theo các bước sau:
1/ Vào trang YOUTUBE và chọn xem Video clip nào mà mình muốn chèn vào blog.
2/ Tiếp đến bạn nhìn lên thanh Address của trình duyệt Web bạn sẽ thấy địa chỉ (link) của đoạn Video Clip này.
3/ Sau cùng của link Video bạn sẽ thấy một dãy chữ số cuối cùng sau dấu = (bằng), đó là ID YOUTUBE, bạn copy "nó" và thay vào chữ ID YOUTUBE ở đoạn code là xong. (bấm vào hình để xem ở chế độ lớn)Chúc bạn thành công.Post a Comment Blogger

 
Top